Produktbeskrivelse

Masker
Maskestørrelsen bestemmes af maskedelingen, hvor bæreribber og tværribber kan have forskellige afstande. De tykke streger indikerer bæreribben og den tynde tværribben.
I alle tabeller er det første mål afstanden mellem bæreribberne, det andet mål afstanden mellem tværribberne.
Se ovenstående eksempel 30 x 10 og 10 x 30.
Bæreribber
Bæreribber er det lodretstående fladstål, der løber i en parallel afstand fra anlægsflade til anlægsflade, hvori belastningen bliver optaget.
Tværribber
Tværribberne løber på tværs af bæreribberne og forbinder disse med hinanden, idet de presses sammen eller svejses i krydsene.
Anlægsflader
Det stykke af bæreribberne, der hviler på underkonstruktionen.
Anlægsfladen bør være min. den samme som bæreribbehøjden, men aldrig mindre end 30 mm.
Kant
Alle riste kantes hele vejen rundt med fladstål, T-profiler eller U-profiler.
Maskestørrelse: Lysmål (a) mellem bæreribber og tværribber.
Maskedeling: Mål fra akse til akse (b), c-c, på hhv. bæreribber og
tværribber.
Vinkelkrave
Vinkel, der er svejst på en eller flere sider af risten. Vinklen bør mindst svare til bæreribbens højde.
Udklinkning
Speciel udklinkning af bæreribber og kantstål i anlægsfladeområdet.
Sparkekant
Forstærket kant, der er forlænget opad.
Forhøjet kant
Forstærket kant, der er forlænget nedad - for at øge højden.
Udskæringer
Lige-, skrå- eller udsnit ved eller i selve risten. Hvis snitlængden er mindre
end 0,5 m, taler man om små udskæringer.
Frit spænd/Spændvidde
Er afstanden mellem to understøtninger.
Skridsikre serrateringer
Små udklinkninger på oversiden af bære- og tværribber for at øge skridsikkerheden.
Installation
Installationen kan anvendes under samlingen til at kompensere for tolerancer mellem stålkonstruktionen og risten.
Z-formet krave
Vinkelkrave med to buk,
der indsættes i slidser i risten. Er et alternativ til påsvejst vinkelstål.

 

Print Friendly, PDF & Email