Produktbeskrivelse

Masker
Maskestørrelsen bestemmes af maskedelingen, hvor bæreribber og tværribber kan have forskellige afstande. De tykke streger indikerer bæreribben og den tynde tværribben.
I alle tabeller er det første mål afstanden mellem bæreribberne, det andet mål afstanden mellem tværribberne.
Se ovenstående eksempel 30 x 10 og 10 x 30.
Bæreribber
Bæreribber er det lodretstående fladstål, der løber i en parallel afstand fra anlægsflade til anlægsflade, hvori belastningen bliver optaget.
Tværribber
Tværribberne løber på tværs af bæreribberne og forbinder disse med hinanden, idet de presses sammen eller svejses i krydsene.
Sparkekant
Forstærket kant, der er forlænget opad.
Udskæringer
Lige-, skrå- eller udsnit ved eller i selve risten. Hvis snitlængden er mindre
end 0,5 m, taler man om små udskæringer.
Frit spænd/Spændvidde
Er afstanden mellem to understøtninger.
Skridsikre serrateringer
Små udklinkninger på oversiden af bære- og tværribber for at øge skridsikkerheden.
Print Friendly, PDF & Email