Produktbeskrivelse

Disse er beskrevet i.h.t. retningslinieforskriften RAL-GZ 638.

Disse produktions- og leveringstolerancer skal observeres ved produktion af alle riste i overensstemmelse med de følgende specifikationer for størrelserne:
– for bæreribberne ≤ 60 mm x max. 5 mm
– maskeafstand min. 11 mm og max. 68 mm
– ristestørrelse max. 2 m2, med en tværdimension på højest 2000 mm.

Tilladte tolerancer for presriste


D - diagonal fordrejning: D1 - D2 = 0,01 x s

N - top fremspringende kant, N, max = 1,0 mm

I + J - hældning af bæreribben og enderibben, I, max = 0,1 x J, men max 3 mm

t + H - skrå sektion af bæreribberne og tværribberne, t, max = ± 1 x H, men max 3 mm.

O - afvigelse for konveks, O, max = 1/200 af længden. For dimensionerne > 450 mm; max 8 mm. For dimensioner mindre end 600 mm; max 3 mm

K - højere tværribbe, K, max = 1,5 mm

P - afvigelser for konkav, P, max = 1/200 af længden. For dimensionen > 600 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 600 mm, max 3 mm.

M - bundudstående kant, M, max = 1 mm

Q - afvigelser for konveks, Q, max = 1/200 af bredden. For dimensionen > 450 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 450 mm, max 3 mm

R - afvigelser for konkav, R, max = 1/200 af bredden. For dimensioner > 600 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 600 mm, max 3 mm

 

Tilladte tolerancer for pressvejste riste


L - fremspringende tværribbe og kant, L, max = 0,5 mm

t + H - hældning på bære og/eller tværribberne, t, max = ± 0,1 x H, men max 3 mm

J + I - fremspring af tværribben og kant, J, max = 0,1 x I, men max 3 mm

O - afvigelser for konveks, O, max = 1/150 af længden. For dimensionerne > 450 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 450 mm, max 3 mm.

K - højere tværribbe, K, max = 1,5 mm

P - afvigelser for konkav, P, max = 1/200 af længden. For dimensionerne > 600 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 600 mm, max 3 mm

N - top fremspringende kant, N, max = 1,0 mm

Q - afvigelser fra konveks, Q, max = 1/150 af vidden. For dimensionerne > 600 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 450 mm, max 3 mm

M - bund fremspringende kant, M, max = 1,0 mm.

R - afvigelser for konkav, R, max = 1/200 af vidden. For dimensioner > 600 mm, max 8 mm. For dimensioner mindre end 600 mm, max 3 mm
Print Friendly, PDF & Email