Produktbeskrivelse

I nedenstående tabel er angivet op til hvor mange grader (°C) det pågældende materiale er kemisk resistent, både for isopthal og vinyl ester. Tabellen er udarbejdet på baggrund af erfaring, og vi kan derfor ikke stå til ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysningerne, da materialets overfladebehandling/belægning også kan blive påvirket af faktorer som mekanisk belastning.

Vi anbefaler derfor, at brugeren selv foretager test og undersøgelser af materialet, da tabellens information kun er vejledende og ikke kan retfærdiggøre nogen form for reklamation.

Forkortelser i tabellen for kontaktvarighed:

P = permanent

Z = midlertidigt

S = sjælden

° = ikke resistent

Kemisk bestandighedstabel for kunststofriste

ElementKoncentrationIsopthal Vinyl ester
Acetone25 %P50P80
Acrylsyre100 %Dampe°
AluminiumchloridMættetP75P90
Ammoniak GasP65P45
AmmoniumacetatP25P45
AmmoniumchloridP75P90
AmmoniumsulfatMættetP75P90
AmmoniumsulfidMættetP25P45
AmylalkoholP25P65
Amylchlorid100 %°°
BenzinS30Z30
BenzoesyreP60P90
BorsyreP60P90
Brom, dampe°P80
Brom, flydende°°
Brom, vand5 %P20P80
BrændstofP30P40
Butanol100 %P25P45
Butyl acetat°P45
Butylalkohol60 %P25P45
Butylglycol°P80
CalciumchloridAlle P75P90
Calciumnitrat AlleP65P80
Calciumsulfat AlleP75P90
Carbonmonoxid (kulilte)GasP90P90
Carbondisulfid°°
Chloringas (tør/våd)GasP90P90
Chlorholdigt vandMættetS30P80
Chloroform100 %°°
Chromsyre5 %P25P45
10 %°P45
20 %°Z30
CitronsyreAlleP75P90
Cyclohexan100 %P25P40
Eddikesyre10 %P65P90
25 %P65P90
50 %P65P70
75 %P25P60
85 %P25P45
Eddikesyreanhydrid°Z30
Ethandisyre (oxalsyre)MættetP65P90
Ethylacetat°°
Ethylalkohol10 %P40P60
Ethylchlorid100 %°°
EthylenglycolP80P90
Fedtsyre, mættetP65P90
Fedtsyre, umættetP65P90
Flour°°
Floursiliciumbrinte10 %Z30P65
Flussyre1 %S30P50
20 %°P30
Formaldehyd44 %Z35P45
Fosforsyre10 %P75P80
75 %P60P80
100 %°P80
Fosforsyreanhydrid°P80
FyringsolieP65P90
GlycolsyreP25P60
HeptanP25P60
HexanP25P45
Hydrogenbromid-syre18 %P60P80
48 %P25P45
Hydrogenchlorid10 %P80P90
Hydrogenchlorid (gas)35 %P80P80
100 %P80P80
Hydrogenflourid (gas)10 %P90
Hydrogenperoxid5 %P25Z65
30 %°P40
HydrogensulfidGasP45P45
Isobutylsyre100 %P50P50
Isopropylalkohol100 %P25P45
Jernchlorid IIP75P90
Jernchlorid IIIP75P90
Kaliumcarbonat10 %P25P70
Mættet°P30
KaliumchloridMættetP75P80
Kaliumcyanid5 %P30P80
15 %P30P60
Kaliumhydroxid 10 %°P65
25 %°P45
KaliumnitratMættetP75P90
Kaliumoxid10 %Z50P60
25 %S30P40
KaliumsulfatMættetP30P90
Kaustisk soda10 %S30P65
25 %°P65
50 %°P90
KobberchloridAlleP75P90
Kobbersulfat IAlleP75P80
Kobbersulfat IIAlleP75P80
KongevandDampe°P30
Flydende°°
KviksølvP75P90
Kviksølv chloridMættetP75P80
Kuldioxid GasP90P90
KunstgødningP45P60
LatexAlleP90P50
LaurinsyreAlleP65P90
LinolsyreP75P75
MagnesiumcarbonatMættetP60P80
MagnesiumchloridMættetP60P90
MagnesiumnitratMættetP80P80
MagnesiumsulfatMættetP75P90
MaleinsyreAlleP60P90
Methylklorid, flydende°°
Methylklorid, gas°°
Mineralolie100 %P75P90
Myresyre10 %Z30P65
50 %Z30P45
MælkesyreP75P90
NatriumbenzoatMættetP75P80
Natriumbromid30 %P65P90
Natriumcarbonat10 %P25P80
MættetP40P80
NatriumkloridMættetP75P90
NatriumglutamatP75P80
NatriumnitratAlleP75P90
NatriumsulfatMættetP75P90
NikkelnitratAlleP75P90
NikkelsulfatAlleP75P90
Nitrobenzen°°
OliesyreP65P90
Palmitinsyre100 %P65P90
ParrafinolieP60P80
Petrolium100 %P75P90
Petroliumsether Z30Z30
PlanteolierP60P80
PolyvinylalkoholAlleP30P45
PolyvinylacetatEmulsionP30P65
PropanolP40S40
Propionsyre50 %P25P25
PropylenglycolAlleP60P90
Råolie100 %P75P75
Salpetersyre5 %P65P80
15 %P25P65
50 %°P45
100 %°S30
Salpetersyre, dampeP30P80
Saltsyre10 %P60P90
20 %P60P90
37 %P25P45
Saltvand (havvand)P60P90
Smørsyre50 %P40P80
85 % P20P65
SorbitolAlleP65P65
Styrol100 %°°
Svovldioxid (gas)10 %P40P80
Svovlsyre10 %P75P90
25 %P75P90
50 %P60P90
70 %S30P80
75 %°P40
DampeP90P90
SvovlsyrlingAlleP25P45
TerpentinolieS30P30
Tetraklorkulstof (Tetrachlormethan)100 %P25P30
Tetrahydrofuran°Z30
TjæreZ30Z50
Toluen°Z30
Trichloreddikesyreekstrakt50 %P25P90
Trichlorethylen100 %°°
Udstødningsgas (bil)P30P80
Urea (urinstof)P25P50
VinsyreP75P80
Vinylacetat100 %°°
Xylen°P45
ZinkchloridP75P90
ZinknitratP75P90
ZinksulfatP75P90
Æteriske olierP30P30
Produktblad sidst opdateret 2. maj 2014

Print Friendly, PDF & Email