Produktbeskrivelse

Kamriste er presriste med tætmaskede, opadvendte tværribber, der er presset ned i de slidsede bæreribber i en afstand af 11,10 mm, 16,65 mm eller 22,20 mm. Afstanden mellem bæreribberne er 100 mm, men kan variere afhængig af de statiske krav. Ristene er konstrueret til belastningerne “egnet til fodgængertrafik” samt “egnet til offentlig fodgængertrafik”.

MEISER kamriste kan anvendes overalt: På facadeområdet som solafskærmningselementer, afvandingsrender og ventilationsgitre, klima- og ventilationteknik som ventilationsgitre til luftindtag og afgang til klima- og varmeanlæg, i svømmehaller som afdækning af overløbsrender.

Kamriste af typen “lineær” kan fremstilles i stål, aluminium og rustfrit stål. Andre typer fås i aluminium og er generelt uden kant. Afhængig af profil og materiale skelnes der mellem forskellige risthøjder.


Lineær

Y-form


Kantet

Afrundet

Standard bæreribbeprofiler

Bæreribbe 2 mmBæreribbe 3 mm
30/230/3
35/235/3
40/240/3
45/245/3
50/250/3
Produktblad sidst opdateret 2. maj 2014

Standard maskestørrelse

BæreribbeTværribbe   
15,0011,116,722,233,3
21,0011,116,722,233,3
22,2011,116,722,233,3
33,3011,116,722,233,3
66,6011,116,722,233,3
99,9011,116,722,233,3
Produktblad sidst opdateret 2. maj 2014
Print Friendly, PDF & Email